Grad Orahovica je 73. po transparentnosti u RH

Prema istraživanju koje su proveli GONG I Udruga gradova o transparentnosti i odgovornosti tijela lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, Grad Orahovica ocijenjen je transparentnim. Cilj istraživanja bio je utvrditi aktualnu razinu transparentnosti i odgovornosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, usporediti nalaze u odnosu na prethodna istraživanja i detektirati trendove te potaknuti višu razinu transparentnosti. Rezultati su temeljeni na pregledu službenih internetskih stranica, uvidu u Poslovnike i Statute, anketnom upitniku, zahtjevu za pristupom informacijama te telefonskom pozivu na centralu gradova, općina i županija.

Prema navedenom istraživanju, Grad Orahovica nalazi se na 73. mjestu i ocijenjen je transparentnim, sa ukupnom ocjenom 5,65, u odnosu na 365 ispitanih jedinica lokalne samouprave u RH. Grad Orahovica drugi je po transparentnosti u Virovitičko – podravskoj županiji, odmah nakon Virovitice, koja je izrazito transparentna. U istom istraživanju prije dvije godine, Grad Orahovica bio je na 84. mjestu, također ocijenjen transparentnim.

Svi podaci o istraživanju dostupni su na www.lotus.gong.hr. (T. Petrović)