Gradsko vijeće Grada Orahovice

 

1. Karmen Halgaš predsjednica
2. Lana Jurkin potpredsjednica
3. Suzana Đebro Maričić potpredsjednica
4. Stjepan Troha član
5. Danijela Kordoš članica
6. Nives Katalinić članica
7. Ivica Podboj član
8. Nataša Pustički članica
9. Radoje Medenica član
10. Josip Nemec član
11. Darko Žužak član
12. Ana-Marija Petin članica
13. Ivančica Grgić članica
13. Aleksandar Vujnović član