Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica

Marija Šafer mag. Oec., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
marija.safer@orahovica.hr.hr
033 674 671

Djelatnici:

Irela Strabić dipl.ing.arh., Voditeljica odsjeka  za komunalni sustav i prostorno uređenje
irela.strabic@orahovica.hr
033 674 673

Helena Veg, Referent za obračun plaća i drugioh dohodaka
helena.veg@orahovica.hr
033/674-674

Emica Parašilovac dipl.iur., Voditelj odsjeka za opće i pravne poslove – tajnik grada
emica.parasilovac@orahovica.hr
033 674 672

Krešimir Pongrac dipl.ing.grad., Viši savjetnik za komunalne poslove i graditeljstvo
kresimir.pongrac@orahovica.hr
033 673 094

Sonja Gluvaković Gotler mag.iur., Viši stručni suradnik za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća
sonja.gluvakovic@orahovica.hr
033 673 898

Slađana Lenard mag.iur., Viši stručni suradnik za opće poslove
sladjana.zivkovic@orahovica.hr
033 673 094

Milan Babac dipl.soc., Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
milan.babac@orahovica.hr
033 673 354

Darija Švajcer Klepač, Financijski referent
darija.klepac@orahovica.hr
033/673-898

Dajana Šalek struč.spec.admin.publ., Viši referent za imovinsko pravne poslove
dajana.salek@orahovica.hr
033 673 913

Mira Vrkić, Stručni referent – tajnica gradonačelnika
mira.vrkic@orahovica.hr
033 673 351

Nikola Klepač, Referent – komunalno-prometni redar
nikola.klepac@orahovica.hr
033 673 906

Renata Radočaj, Referent za adminstrativne i računovodstvene poslove
renata.radocaj@orahovica.hr
033 674 674

Slavica Potalec, referent za materijalno knjigovodstvo
slavica.potalec@orahovica.hr
033 674 674

  Anica Grdić, Spremačica-dostavljač