Jedinstveni upravni odjel

Radno vrijeme gradske uprave – rad sa strankama

Radno vrijeme Gradske uprave Orahovica sa strankama je od ponedjeljka do petka,

u vremenu od 11,00 do 14,00 sati.

I.                    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnica

MARIJA ŠAFER

Tel.: 033-674-671, Mob:0995360893                                E:pošta: marija.safer@orahovica.hr

Pomoćnik pročelnika /
I.I. ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE, LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I.II. ODSJEK ZA PROJEKTE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTONO UREĐENJE I.III. ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO
Voditeljica odsjeka za pravne poslove, lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

IRENA STIPANOVIĆ

Tel.: 033 -674-672

E-pošta: irena.stipanovic@orahovica.hr

Voditeljica odsjeka za projekte, komunalni sustav i prostorno uređenje

IRELA STRABIĆ

Tel.: 033 -674-673,  Mob:0997823971

E-pošta: irela.strabic@orahovica.hr

Voditelj odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

/

Viša stručna suradnica za pravne poslove i lokalnu samoupravu

SONJA GLUVAKOVIĆ GOTLER

Tel.: 033 -673-897

E-pošta: sonja.gluvakovic@orahovica.hr

Viši savjetnik za komunalne poslove i graditeljstvo

KREŠIMIR PONGRAC

Tel.: 033 –673-094, Mob:0994988140

E-pošta: kresimir.pongrac@orahovica.hr

Viši referent za proračun i financije

/

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu

MILAN BABAC

Tel.: 033-673-354 , Mob:0992686828

E-pošta: milan.babac@orahovica.hr

Savjetnik za pravne poslove i javnu nabavu

 

/

Referent za financije

DARIJA ŠVAJCER KLEPAČ

Tel.: 033

E-pošta:

Viša referentica za imovinske i pravne poslove

DAJANA ŠALEK

Tel.: 033 -673-913

E-pošta: dajana.salek@orahovica.hr

Viša stručna suradnica za pravne poslove i javnu nabavu

SLAĐANA LENARD

Tel.: 033 -673-094

E-pošta: sladjana.zivkovic@orahovica.hr

Referentica za financijske i računovodstvene poslove

HELENA VEG                               SLAVICA POTALEC

Tel.: 033  674-674                          Tel.: 033 -674-674

E-pošta:                                           E-pošta:

helena.veg@orahovica.hr      slavica.potalec@orahovica.hr

Mob: 0998104950

Administrativna tajnica

MIRA VRKIĆ

Tel.: 033 -673-351, Mob:098437891

E-pošta: mira.vrkic@orahovica.hr

info@orahovica.hr

Viši stručni suradnik

za planiranje i provedbu projekata

/

 

Referentica za administrativne i računovodstvene poslove

RENATA RADOČAJ

Tel.: 033 -674-674

E-pošta: renata.radocaj@orahovica.hr

Referent

za protokol i odnose s javnošću

/

 

Referent

– komunalno-prometni redar

NIKOLA KLEPAČ

Tel.: 033 -673-906, Mob:0997304802

E-pošta: nikola.klepac@orahovica.hr

Spremačica

ANICA GRDIĆ

Tel.: 033 -673-351