Prvi put upaljena javna rasvjeta u Orahovici

Godine 1906. u podacima i zapisniku „Društva za poljepšanje Orahovice“ zabilježeno je: „U trgovištu Orahovica uspostavljena je upravo javna rasvjeta na šest mjesta i to na ulazu gdje put ulazi u Rakačić sokak, zatim kod trgovine Kohn, kod kipa sv. Ivana (kod mosta iza hotela), kod spanjske zgrade, kod gostionice i birtije Šamana i kod dvorca pl. Mihalovića“ (danas zgrada Papuk d.o.o.).

Svjetla su svakodnevno palili, a ujutro gasili gradski bokteri koji su vodili brigu da u lampama ima petroleja i jesu li obrisani cilindri.