Mjesna samouprava

Na području grada Orahovice osnovano je 11 mjesnih odbora kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Na području grada Orahovice mjesni odbori su:

MO “CENTAR”
Predsjednik Sandro Pačarić Antuna Mihanovića 1 Orahovica 091 5596 784
Potpredsjednik Dušan Brstilo Ivana Zajca 9a Orahovica 099 2287 222 099 4102-099
MO “CRKVARI”
Predsjednik Tomislav Rukavina Crkvari 21 Crkvari 098 1981 439
Potpredsjednik Marin Pejčević Crkvari 34 Crkvari 091 947 7744
MO “DOLCI”
Predsjednik Danijela Kordoš Dolci 21 Dolci 091 7614 480 033 493 274
Potpredsjednik Franjo Zeman Dolci 2 Dolci
MO “DOLJANI”
Predsjednik Zvonko Borda Dalmatinska 39 Orahovica 099 8344 596
Potpredsjednik Tomislav Bušljeta Bijeljevina 18 Orahovica
MO “DONJA PIŠTANA”
Predsjednik Mario Kolar Radićev odvojak 21 Donja Pištana 091 3224 219
Potpredsjednik Mario Hajba Riječna ulica 18 Donja Pištana 091 251 9368
MO “DUZLUK”
Predsjednik Stevo Jovanović Ružićina ulica 25 Duzluk 092 290 9896
Potpredsjednik Đuro Ustruha Omladinska 4 Duzluk 099 7545 269
MO “MERKUR
Predsjednik Vlado Karakaš Kralja Zvonimira 39 Orahovica 033 673 958 091 4779-013
Potpredsjednik Dario Lukić Kralja Zvonimira 116 Orahovica
MO “NOVA JOŠAVA”
Predsjednik Ivan Prša Vinogradska 16 Nova Jošava 099 8575 162
Potpredsjednik Mirko Radačić Vinogradska 4 Nova Jošava 033 673 058
MO “RAJČULA”
Predsjednik Tomislav Petrušić Riječani 45 Orahovica 033 673 870 095 909 5068
Potpredsjednik Ana Kukuruzović Boljkovac Riječani 1 Orahovica 099 3172 222
MO “STARA JOŠAVA”
Predsjednik Ivica Udovčić Stara Jošava 5 Stara Jošava 098 697 052
Potpredsjednik Saša Smodiš Stara Jošava 54 Stara Jošava 091 7907 963
MO “TONČEKOVAC”
Predsjednik Željko Borić Matije Gupca 61a Orahovica 098 1918 157
Potpredsjednik Snježana Hornung Matije Gupca 43 Orahovica 099 7854 000