Mjesna samouprava

MO CENTAR

Predsjednik: Darko Pigler                                 098/343 993      darko.pigler@gmail.com

opredsjednik: Goran Smiljanić                        099/825 7245    goran.smiljanic@pan-parket.hr

 

MO CRKVARI

Predsjednik: Marin Pejčević                              091/947 7744    marin.pejcevic1986@gmail.com

Dopredsjednik: Tomislav Rukavina                  098/198 1430

 

MO DOLCI

Predsjednik: Mario Gubeljak                             091/167 5343  mariogubeljak@gmail.com

Dopredsjednik: Daniela Kordoš                         091/761 4480  danijelakordos3@gmail.com

 

MO DOLJANI

Predsjednik: Ivan Baraba                                     091/223 4591

Dopredsjednik: Milan Bukovac                           091/1133515

 

MO DONJA PIŠTANA

Predsjednik: Milorad Dević                                  091/566 0592

Dopredsjednik: Saša Smiljanić                             092/286 4744

 

MO DUZLUK

Predsjednik: Dragoslav Jovanović                        099/790 5830  duzluko@gmail.com

Dopredsjednik: Saša Majstorović                         099/746 9302  smajstorovoci57@gmail.com

 

MO MERKUR

Predsjednik: Vlado Karakaš                                    099/ 384 9970 vlado.karakas@skole.hr

Dopredsjednik: Krunoslav Drozd                           091/ 223 4113

 

MO NOVA JOŠAVA

Predsjednik: Mario Mihalek                                    099/639 1777 mario.mihalek@gmail.com

Dopredsjednik: Siniša Kalem                                   095/335 1504  sinisakalem05008@gmail.com

 

MO RAJČULA

Predsjednik: Drago Brkić                                               098/9008 712

Dopredsjednik: Ivanka Pospihalj                                  098/982 9254

 

MO STARA JOŠAVA

Predsjednik: Mato Boljkovac                                         098/ 1751048

Dopredsjednik: Ivica Rokić                                             099/ 1967075

 

MO TONČEKOVAC

Predsjednik: Zoran Stojnović                                          099/358 1888  zstojnovic@gmail.com

Dopredsjednik: Manuela Tot                                          091/955 7742  tot.manuela@gmail.com