Kontakti

ADRESA: F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica

E-MAIL: info@orahovica.hr

MB: 2726459

OIB: 99870159112

ŽIRO-RAČUN: HR0724120091830700005

UREDOVNO VRIJEME

UREDOVNI DAN SE ODREĐUJU SVAKI PRVI UTORAK U MJESECU U VREMENU OD 10,00 – 14,00 SATI

NAJAVE I DOGOVORI

  • SVAKI RADNI DAN OD 7,00 – 15,00 SATI
  • NA TELEFON 033-673-351
  • USMENO U SOBI BR.7 NA KATU, FRANJE GAVRANČIĆA 6
1 CENTRALA 033 673 351
2 FAX 033 673 125
3 Saša Rister dipl.inf., gradonačelnik
4 Marija Šafer mag. oec., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 033 674 671
5 Irela Strabić dipl.ing.arh., Voditeljica odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje 033 674 673
6 Emica Parašilovac dipl.iur., Voditelj odsjeka za opće i pravne poslove – tajnik grada 033 674 672
7 Krešimir Pongrac dipl.ing.grad., Viši savjetnik za komunalne poslove i graditeljstvo 033 673 094
8 Sonja Gluvaković Gotler mag.iur., Viši stručni suradnik za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća 033 673 354
9 Slađana Lenard mag.iur., Viši stručni suradnik za opće poslove 033 673 094
10 Milan Babac dipl.soc., Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti 033 673 354
11 Mira Vrkić, Stručni referent – tajnica gradonačelnika 033 673 351
12 Helena Veg – Referent za obračun plaća i drugih dodataka 033 674 674
13 Blagajna 033 673 897
14 Renata Radočaj, Referent za adminstrativne i računovodstvene poslove 033 674 674
15 Slavica Potalec, Referent za materijalno knjigovodstvo 033 674 674
16 Dajana Šalek struč.spec.admin.publ., Viši referent za imovinsko pravne poslove 033 673 913
17 Nikola Klepač, Referent – komunalno-prometni redar 033 673 906
18 Darija Švajcer Klepač 033 673 898