Kontakti

ADRESA: F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica

E-MAIL: info@orahovica.hr

MB: 2726459

OIB: 99870159112

ŽIRO-RAČUN: HR0724120091830700005

UREDOVNO VRIJEME

UREDOVNI DAN SE ODREĐUJU SVAKI PRVI UTORAK U MJESECU U VREMENU OD 10,00 – 14,00 SATI

NAJAVE I DOGOVORI

  • SVAKI RADNI DAN OD 7,00 – 15,00 SATI
  • NA TELEFON 033-673-351
  • USMENO U SOBI BR.7 NA KATU, FRANJE GAVRANČIĆA 6

 

 

 

1 CENTRALA 033 673 351
2 FAX 033 673 125
3 Saša Rister dipl.inf., gradonačelnik
4 Marija Šafer mag. oec., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 033 674 671
5 Irena Stipanović, dipl.iur. voditeljica odsjeka za pravne poslove, lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti 033 674 672
6 Krešimir Pongrac dipl.ing.grad., Viši savjetnik za komunalne poslove i graditeljstvo 033 673 094
7 Sonja Gluvaković Gotler mag.iur., Viša stručna suradnica za pravne poslove i lokalnu samoupravu 033 673 897
8 Slađana Lenard mag.iur., Savjetnik za pravne poslove i javnu nabavu 033 673 094
9 Milan Babac dipl.soc., Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu 033 673 354
10 Mira Vrkić, Administrativna tajnica 033 673 351
11 Helena Veg – Referentica za financijske i računovodstvene poslove 033 674 674
12 Blagajna 033 673 897
13 Renata Radočaj, Referent za adminstrativne i računovodstvene poslove 033 674 674
14 Slavica Potalec, Referentica za financijske i računovodstvene poslove 033 674 674
15 Dajana Šalek struč.spec.admin.publ., Viši referent za imovinsko pravne poslove 033 673 913
16 Nikola Klepač, Referent – komunalno-prometni redar 033 673 906
17 Darija Švajcer Klepač – Referent za financije 033 673 898
18 Emilija Malovčak – dipl.oec. Viši stručni suradnik-VODITELJ PROJEKTA (Projekt „ZAŽELI“) – PRIVREMENO RADNO MJESTO 033 673 897