Gradska poduzeća

Komunalno poduzeće PAPUK d.o.o.

Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

MB: 3376397

ž.r. Slatinska banka: 2412009-1137000145

033/673-217 centrala 

033/673-103 centrala

DEŽURNI MOBITELI (Hitne intervencije)

098/462-853 kom. poslovi

098/95-63-206 plin

098/18-34-002 voda

098/79-21-39 groblje

033/673-506 fax

e-mail: papuk.doo@vt.t-com.hr

web: www.papuk-doo.hr

 

Ružica grad d.o.o. za turizam, rekreaciju i ugostiteljstvo

Kontakt tel: Tomislav Majetić, 099/500-6666

Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica