Zemljopisni položaj i značaj

Grad Orahovica nalazi se u jugoistočnom dijelu Virovitičko – podravske županije. Sa sjeverne i zapadne strane graniči sa općinama Zdenci i Čačinci, sa istočne sa Osječko – baranjskom županijom i sa južne strane s Požeško – slavonskom županijom. Područje grada Orahovice svojim prometno – zemljopisnim položajem predstavlja sastavni dio spoja istočnog i zapadnog dijela Hrvatske te relativno neiskorištenu poveznicu sjevernog i južnog dijela panonskog prostora Hrvatske, tj. Podravske magistrale i autoceste A3 (preko Pleternice na čvor Lužani).

Grad Orahovica jedan je od manjih gradova u Virovitičko – podravskoj županiji, sa površinom od 123,63 km2 , što predstavlja 6,12% površine Županije. Broj stanovnika, prema popisu iz 2011. godine je 5.304, a gustoća naseljenosti je 47 stanovnika po km2.

Svojim prirodnim vrijednostima, reljefom, geološkim sastavom tla, klimatskim i hidrološkim karakteristikama, vegetacijskim pokrovom  i faunom Orahovica imam izuzetno značenje u Virovitičko – podravskoj županiji.

Reljef prostora grada Orahovice podijeljen je u dva osnovna tipa: sjeverni dio je nizina, a južni dio čine obronci lanca Papuka. Lanac Papuk nije kompaktan i jedinstven, već je razveden poprečnim udolinama duž vodotoka. Nizinski dio je područje vrlo male reljefne energije. To je cjelovit prostor koji zbog pretežno lesnog pokrova, kao i ocjeditosti, predstavlja agrarno najvredniji dio. Stepeničast karakter reljefa i podijeljenost u pravcu istok – zapad prati i osnovna hidrografska mreža, što je utjecalo i na razmještaj naselja.