U tijeku radovi na obnovi i modernizaciji infrastrukture u dijelu ulice Trg bana I. Mažuranića u Orahovici

Sredinom srpnja ove godine, započeti su opsežni radovi na obnovi kompletne infrastrukture u dijelu ulice Trg bana Ivana Mažuraniće – postojeća slijepa ulica od spoja s F. Gavrančića na sjeveru, do parkirališnog platoa ispred Autobusnog kolodvora na jugu.  Uz rekonstrukciju plinske ulične mreže sa priključcima, u obuhvatu radova je i obnova vodovodne mreže, izgradnja javne rasvjete te kompletno uređenje cestovne infrastrukture: modernizacija kolnika za dvosmjerni promet sa južnim spojem prema TOC-u, čime će dosadašnja slijepa ulica postati dio kružnog prometa: F. Gavrančića – Trg bana I. Mažuranića – J.Kozarca/A. Mihanovića – F. Gavrančića.

Osim proširenja ceste sa sadašnjih 4 na 5 m, izgraditi će se pješačka staza, urediti zelene površine, kolni prilazi i parkirališta za stambeni blok u ulici. Projektirana duljina kolnika koji se obnavlja je 120 m. Radovi su temeljem provedenog postupka javne nabave ugovoreni sa Graviom d.o.o. iz Osijeka u vrijednosti investicije od 760.757,36 kn, što podrazumijeva i dio radova koje izvodi Ružica grad d.o.o. kao podizvoditelj. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši Dafit d.o.o. iz Orahovice.(I.S.)

{gallery}SlikeGodina2014/Mazuranicevau09-2014{/gallery}