Komunalno poduzeće Papuk d.o.o. održalo 47. sjednicu Skupštine Društva

U srijedu, 26. lipnja 2013. godine, u sjedištu Društva u Orahovici, predsjednik Skupštine Društva Papuk d.o.o. Josip Nemec otvorio je 47. sjednicu Skupštine Društva uz 100% zastupljenost članova Skupštine.

Izvješće o radu Društva za proteklu godinu prezentirao je direktor Društva, Zoran Stošić. Ukupni prihodi Društva iznose 37.802.264,82 kn, ukupni rashodi iznose 47.698.258,61 kn, a gubitak iznosi 9.895.993,79 kn. Društvo je u 2012. godini ostvarilo negativan financijski rezultat isključivo kao posljedicu otpisa nenaplativog potraživanja od KIO Keramike d.o.o., a nastavljeno je i ulaganje u opremu, objekte i nove razvojne projekte.

U cilju optimalizacije troškova provode se stalna tehnička unapređenja koja osiguravaju bolju kontrolu i smanjenje troškova. Direktor Stošić istaknuo je da pozitivan financijski rezultat bilježi odvodnja otpadnih voda, deponiranje komunalnog otpada, proizvodne usluge, održavanje gradskog groblja, održavanje gradske čistoće te upravljanje stambenim zgradama i tržnicom. Opskrba plinom i pitkom vodom bilježe negativan financijski rezultat isključivo zbog starosti i dotrajalosti cjevovoda koji zahtjeva stalne popravke. Društvo ima 41 zaposlenog djelatnika, nema nikakvih obveza prema kreditima i pozajmicama, niti jednog dana nije bilo u blokadi žiro – računa, a plaće su bile isplaćivane na vrijeme i uz podmirenje svih obveza prema državi. Direktor Stošić istaknuo je da se najveća osnova investiranja u 2013. godini odnosi na područje javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Predsjednik Skupštine, Josip Nemec, istaknuo je da je potrebno riješiti problem nenaplaćenog duga od strane KIO Keramike. Navodi da je, prema podnesenim izvješćima, vidljivo da je Papuk d.o.o. izašao iz teške financijske krize, stanje se stabiliziralo te Društvu ne prijeti opasnost stečajnog postupka. Smatra da je Uprava Društva sve poslove odradila kvalitetno i u pravom trenutku te izrazio želju za daljnjim napretkom u budućem poslovanju. (T. Petrović)