Gradonačelnik u MRRFEU predstavio projekte budućeg turističkog kompleksa „Jezero – Hercegovac – Ružica grad“

U Zagrebu srijeda, 05. prosinca 2012. na poziv iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, gradonačelnik je sa suradnicima prisustvovao sastanku vezano za Program tehničke pomoći za pripremu projekata za Strukturne fondove. Potpisivanjem Sporazuma iz srpnja ove godine, Grad Orahovica postao je korisnikom programa za projektnu ideju uređenja TRC-a „Jezero Hercegovac – „Ružica grad“, na području istoimenog detaljnog prostornog plana. Uspješno je odrađena I faza, tzv. razrada investicijskog ciklusa, koja obuhvaća 4 izvješća stručnjaka, sastavljena na osnovi temeljite analize zatečenog stanja za prijavljenu projektnu ideju (od riješenih imovinsko-pravnih poslova, prostornih planova, tehničke dokumentacije i sl), do konačne ocjene i preporuke za daljnju razradu.

 

Nakon pozitivne ocjene stručnjaka, gradonačelnik Josip Nemec predstavio je u Ministarstvu turističke projekte Grada u Parku prirode „Papuk“. Nakon prezentacije zahvata na površini od nekoliko desetaka ha, svi prisutni su se složili da projekt ima veliki potencijal za buduće sufinanciranje iz fondova EU, bilo na regionalnoj razini kao jedan veliki projekt, ili na manje pozive natječaja sa pojedinačnim zahvatima. Slijedom toga, projekt ulazi u završnicu programa MRRFEU, u kojoj će se sufinancirati izrada tehničke dokumentacije do potvrde glavnog projekta, i to za I fazu planirane gradnje: EDUKATIVNI CENTAR ZA MLADE „Orahovica 1“ – Škola u prirodi i svijet bez interneta. Prošle godine izrađen je idejni projekt čija je autorica Azra Suljić d.i.a. iz ASK ATELIERA d.o.o. iz Zagreba, a obuhvaća 5 različitih projekata/dozvola, koje čine funkcionalnu cjelinu, ali se mogu realizirati i pojedinačno: centralna građevina, bungalovi I,II i III, Sanitarije kupališta uz uređenje vanjskih igrališta.

Procijenjena vrijednost izrade projekata EDC-a, prema podacima iz završnog izvješća stručnjaka tehničke pomoći, iznosi 1.180.533,60 kn, a Ministarstvo će sufinancirati 85% tog iznosa. Izrada projekata EDC-a i ishođenje svih potrebnih dozvola, očekuje se do sredine 2013, kako bismo bili spremni za apliciranje projekta na najavljeni natječaj u srpnju iste godine.

U velikoj konkurenciji pristiglih ideja iz cijele RH, odabir i interes za uređenje turističko rekreacijskog centra na lokaciji našeg izletišta „ORAH“, nije slučajan niti je došao preko noći. Godine truda, rada i ulaganja da se stvore preduvjeti za moguću realizaciju atraktivnih sadržaja, kao što su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada prostorno planske dokumentacije, idejnih rješenja, Studije utjecaja na okoliš, te izgradnja potrebne infrastrukture, prepoznate su danas od Ministarstva, a vjerujemo da će sutra biti prepoznate i pri valorizaciji u sklopu nekog natječaja iz Strukturnih fondova EU. Vizija o adrenalinskom turizmu, modernom aqua parku i auto kampu, o revitalizaciji devastiranih bungalova, o obrazovnom turizmu i izgradnji pratećih objekata današnjim brojnim aktivnostima, potakla je projektne stručnjake angažirane od MRRFEU da izvješće završe s  preporukom za daljnje programe, a mi smo sigurni smo da rezultati neće izostati, zaključio je gradonačelnik Josip Nemec.

Prilog: Zaključak konačnog izvješća stručnjaka Tehničke pomoći.

Pregledna situacija obnove i izgradnje bungalova i centralne građevine EDC-a „Orahovica1“.

 

 

(I.S.)