Edukacija o planiranju, pisanju i provedbi projekata financiranih iz različitih fondova EU

Orahovica, dječje odmarališre „Merkur“, 22 i 23. studenog, od 9-15 00

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (VIDRA), u suradnji s Ministarstvom turizma RH, organizira besplatnu radionicu, s ciljem edukacije o metodologiji planiranja, pisanja i provođenja različitih projekata koji se financiraju iz EU fondova, a s naglaskom na temu turizma. Radionica će se održati 22. i 23. studenog, s početkom u 9:00 sati, u prostorima dječjeg odmarališta „Merkur“ u Orahovici.

Pozivaju se svi zainteresirani koji žele proširiti znanje i steći vještine o upravljanju projektnim ciklusom i svim procedurama u skladu s politikom EU, a vezani su izravno ili neizravno za tematiku turizma i ugostiteljstva, kao što su: mali poduzetnici i turistička domaćinstva (OPG), djelatnici u turizmu i ugostiteljstvu, udruge, zaposlenici u lokalnoj samoupravi i turističkim organizacijama, da se jave na broj tel: 099/ 268 68 28, radi prijave i dodatnih informacija.

Cilj radionice je i pružanje općih informacija potencijalnim ulagačima u turizmu, o mogućnostima EU fondova, kako o pretpristupnim koji su sada na snazi, tako i o nadolazećim strukturnim fondovima. Radionica podrazumijeva predavanja stručnjaka uz interaktivan rad sa sudionicima u grupama, uz konkretne vježbe kojima će se obuhvatiti cijeli projektni ciklus.

U nastavku je priložen raspored, odnosno program radionice.

Program radionice: „Obrazovanje kadrova u turizmu o EU fondovima i upravljanju projektnim ciklusom u Virovitičko-podravskoj županiji”

Predavači:

– Sanja Bošnjak, univ.spec.oec.

– Željka Obajdin, dipl.oec.

22.11.2012-23.11.2012., Orahovica

 

Dan 1.

Vremenski okvir

Tema

9:00  ̶  9:30

Uvod u pretpristupne i strukturne fondove EU

9:30 – 10:30

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

10:30 – 10:45

Pauza (kava)

10:45 – 12:00

Objava natječaja i natječajna dokumentacija

12:00 – 12:15

Pauza

12:15 – 13:30

Identifikacija: analiza dionika

Vježba (izbor projektne teme i analiza dionika)

13:30 – 13:45

Pauza (kava)

13:45 – 15:00

Identifikacija: stablo problema i stablo ciljeva. Vježba

 

Dan 2.

Vremenski okvir

Tema

9:00  ̶  9:30

Logička matrica: intervencijska logika, pretpostavke i indikatori

9:30 – 10:30

Obrazac za prijavu projekta. Vježba

10:30 – 10:45

Pauza

10:45 – 12:00

Proračun projekta. Vježba

12:00 – 12:15

Pauza

12:15 – 13:30

Odabir i ocjena projekata. Vježba

13:30 – 13:45

Pauza

13:45 – 15:00

Zaključci i evaluacija seminara