Javna nabava za rekonstrukciju ulica S. Šetalište i S. Radića

Na portalu elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih Novina, Grad Orahovica je objavio javnu nabavu za REKONSTRUKCIJU ULICA STOŠIĆEVO ŠETALIŠTE I STJEPANA RADIĆA u Orahovici. Procijenjena vrijednost predmeta nabave je 8.210.000,00 kn bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je do 07.kolovoza 2012.

 

Narodne Novine – Javna nadmetanja

 

IRELA STRABIĆ dipl. ing. arh.

tel: 033/ 673 898,  fax: 033/ 673 125

mob: 099/ 782 39 71

e-mail: irela.strabic@www.novo.orahovica.hr.hr