PRIJAVITE ONE KOJI ONEčIŠćUJU NAŠ GRAD

Unatoč naporima koje  gradska vlast u Orahovici  ulaže na uređenju grada, a što prepoznaju, ne samo građani, već i gosti, pa i  Hrvatska turistička zajednica, koja je Orahovicu svrstala na peto mjesto po uređenosti u kategoriji „malih gradova“, još je uvijek jedan broj građana, Orahovčana, koji  po šumama, uz poljske putove i na drugim  lokacijama, odlažu otpad, ne samo kućno smeće, već i građevni otpadni materijal, te krupni otpad. I to unatoč činjenici da Grad organizira besplatan odvoz krupnog otpada.

Gradska  je vlast ponovo na tu spoznaju reagirala molbom građanima, koji imaju saznanja o onima koji odlažu  otpad, neka prekršitelje, ili registraciju vozila,kojim je otpad dovežen, prijave gradskom redarstvu. Ono će, uz pomoć prometne policije, poduzimati daljnje postupke, uključujući i prekršajne prijave, budući svaki građanin koji neodgovorno odlaže otpad, čini prekršaj po Odluci o komunalnom redu Grada Orahovica, a moguće je izricanje i novčane kazne, odmah na mjestu prekršaja.

Također iz Gradske uprave Orahovica obavještavaju građane koji uoče kršenje komunalnog reda, da počinitelje  mogu  i anonimno prijavljivati, na način ubacivanja pismenih obavijesti u  „sandučiće povjerenja“, koji su  od strane Policije u zajednici, postavljeni na nekoliko lokacija u Gradu: u centru Orahovice, u Školskom centru, u Gradskoj upravi i Domu zdravlja.