PLAN PREGLEDA I ČIŠĆENJA DIMNJAKA OD 20.12.2021. – 23.12.2021.

PLAN ČIŠĆENJA-20.12.2021.-23.12.2021.

Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u upotrebi te pregled i čišćenje dimnjaka u redovnom obilasku.

Narudžbe se odrađuju do 10:00 h, nakon toga slijedi pregled i čišćenje po gore navedenom planu.

Kontakt broj: 098/904-0180