Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),


S A Z I V A M

2. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za  dan 15. studenog 2017. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika s Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća,
 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,
 1. Izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
 1. Izbor Odbora za statutarno-pravna pitanja (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
 1. Izbor Komisije za predstavke i pritužbe (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
 1. Izbor Odbora za komunalne djelatnosti (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
 1. Izbor Odbora za priznanja (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
 1. Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2016. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Virovitica (Izvjestiteljica: Lahorka Weiss), 

– 2 –

 1. Informacija o ostvarivanju prava socijalne skrbi na području grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestiteljica: Ljiljana Randelj),
 1. Izvješće ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO „SVETI ROK“ Virovitičko podravske županije o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske preventivne deratizacije za 2017. godinu za područje grada Orahovice (Izvjestitelj: Predstavnik Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičko podravske županije),
 1. Izvješće o poslovanju PAPUK d.o.o. Orahovica za 2016. godinu (Izvjestitelj: Direktor PAPUK d.o.o. Orahovica,
 1. Izvješće o poslovanju VODA d.o.o. za 2016. godinu (Izvjestitelj: Direktor VODA d.o.o. Orahovica),
 1. Izvješće o poslovanju PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica za 2016. godinu (Izvjestitelj: Direktor PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica),
 1. Izvješće o poslovanju RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica za 2016. godinu (Izvjestitelj: Direktor RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica),
 1. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestitelj: Miroslav Tot),
 1. Izvješće o radu Gradske knjižnice Orahovica za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Ravnateljica gradske knjižnice),
 1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Orahovice s pripadajućim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima (Izvjestitelji: Robert Orina, Darko Šramek),
 1. Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica u pedagoškoj  2016./2017.  godini i Godišnji plan i program rada za pedagošku 2017./2018 godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),  
 1. Prijedlog Odluke o početku izrade Plana gospodarenja otpadom grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
 1. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo zgradu u vlasništvu grada Orahovice, u Orahovici, B. Josipa Jelačića 19 A (bivša obrtnička zadruga „SLAVONIJA“ ) – (Izvjestiteljica: Gradonačelnica),
 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću grada Orahovice za razdoblje listopad – prosinac 2017. godine (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

– 3 –

 1. Izvješće o utrošku Tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine (Izvjestiteljica: Gradonačelnica),
 1. Izvješće o utrošku sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u 2016. godini (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjih zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer).

                                                                                                                                           

PREDSJEDNIK:

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.