Radionica LEADER pristup u ruralnom razvoju

VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Gradom Orahovicom organizira radionicu LEADER pristup u ruralnom razvoju, koja će se održati u sklopu potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“.

Radionica će se održati od 13.11.2012 u Velikoj gradskoj vijećnici Grada Orahovice, Trg pl. Mihalovića 1 s početkom u 11.00 sati. Radionica je namijenjena članovima Lokalnih Akcijskih Grupa s područja Virovitičko-podravske županije. Sudjelovanje na radionici je besplatno.

 

Program radionice: “LEADER pristup u ruralnom razvoju”

13.11.2012

Predavači:

– Sanja Bošnjak, univ.spec.oec.

– Anita Tenžera, mag.oec.

 

Vremenski okvir

Tema

10:45 – 11:00

Dolazak sudionika

11:00 – 11:10

Pozdravna riječ organizatora

11:10 – 11:45

LEADER pristup u ruralnom razvoju

11:45 – 12:15

Primjeri dobre prakse LEADER pristupa u EU

12:15 – 13:00

Rasprava