Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zatečenih nezakonito izgrađenih zgrada

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: 360-01/11-01/31

URBROJ: 2189/12-02/01-12-3

Orahovica, 08. kolovoza 2012.

Vlasnicima/investitorima

nezakonito izgrađenih zgrada

na području grada Orahovice

–          S V I M A –

PREDMET:    Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zatečenih nezakonito izgrađenih zgrada na području grada Orahovice

 

 

 

Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 86/12), omogućeno je vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada njihovo ozakonjenje.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Ovime se pozivaju vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada podnesu Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije u Virovitici, Trg Lj. Patačića 1 ili Upravnom odjelu za prostorno uređenje graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije u Orahovici, Franje Gavrančića 6.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. lipnja 2013. godine.

Sve potrebne informacije za podnošenje zahtjeva s potrebnim prilozima mogu se dobiti u spomenutom Upravnom odjelu neposredno, ili putem telefona broj 033/638-130 ili 033/673-789.

 

 

Pročelnik:

Zvonko Nađ, dipl.oecc.