Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća za Dan grada 2010. godine

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 12. sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o prihvaćanju Financijskog izvješća za Dan grada 2010. godine.

Prihvaća se Financijsko izvješće za Dan grada 2010. godine. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.