Odluka o donošenju Procj. ugrož. stanovništva, mat. i kult. dobara i okoliša od katastrofa i nesreća

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, br. 174/04., 79/07., 38/09. i 127/010.), i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 12. sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine, donijelo je ODLUKU o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Orahovice.

Ovom Odlukom donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Orahovice izrađena od ovlaštene tvrtke NW – Wind d.o.o. Varaždin u rujnu 2010. godine. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.