Odluka o prestanku mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća

ORAHOVICA – Na temelju članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07) i članka 37. stavka 1. alineje 4. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 6. sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine, donijelo je ODLUKU o prestanku mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti njegovog zamjenika.

Utvrđuje se da je temeljem Izvješća Mandatne komisije o odjavi prebivališta s područja grada Orahovice DRAGOSLAVU POLJAKU, zamjeniku člana Gradskog vijeća grada Orahovice s danom 30. prosinca 2009. godine prestao mandat u Gradskom vijeću, te da će njegovu dužnost obnašati IVAN ZEMAN iz Orahovice, Kralja Zvonimira 46, s Kandidacijske liste Koalicije stranaka – Socijal demokratske partije Hrvatske – SDP, Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati – HNS, Samostalne demokratske srpske stranke – SDSS i Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje – HDSSB. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.