I U 2008. GODINI KVALITETNA SKRB O VATROGASTVU

Iz Gradskog Proračuna u ovoj je godini planirano izdvojiti 390.000 kuna za  vatrogastvo i civilnu zaštitu.

Najviše novca, 300.000 kuna,  trebalo bi dobiti DVD Orahovica, koje ima i dva vatrogasca-profesionalca.Za pomoć u radu Vatrogasnoj zajednici Orahovica, u okviru koje djeluje  pet DVD- a, ove godine, iz Gradskog proračuna planira se, prema Programu, prihvaćenom od strane Gradskog vijeća, izdvojiti 60.000 kuna, a 30.000 kuna za  opremanje postrojbe Civilne zaštite.