Plan pregleda i čišćenja dimnjaka na području grada Orahovice od 27. do 30. prosinca