Objavljeni rezultati Javnog poziva za financiranje projekata/programa Udruga Grada Orahovice

Objavljeni rezultati Javnog poziva za financiranje projekata/programa Udruga Grada Orahovice:

 

 

Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – Odluka.pdf

Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – Poslovnik.pdf

Grad Orahovica – Javni poziv za fin. udruga – Obrazac za procjenu.pdf