Saziv 31. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-17-31

Orahovica,  21. ožujka  2017.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

– GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

                  Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

31. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 27. ožujka 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice,  Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Usvajanje Zapisnika s 29. i 30. sjednice Gradskog vijeća,

2. Aktualni sat Gradskog vijeća,

3. Izvješće o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

4. Informacija Policijske postaje Orahovica o stanju sigurnosti i problematici kriminaliteta na     području grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestitelj: Miroslav Babić),

5. Izvješće o radu Higijeničarskog servisa Veterinarske stanice Slatina d.o.o. Slatina na         području grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestiteljica: Ksenija Korman),

6.  Izvješće o radu Mjesnog odbora „RAJČULA“ – Orahovica za 2016. godinu (Izvjestitelji:     Damir Tomljenović, Tomislav Petrušić),

7. Izvješće o radu Mjesnog odbora „MERKUR“ – Orahovica za 2016. godinu (Izvjestitelji: Ivana Radočaj Tokić, Vlado Karakaš),

8. Izvješće o radu Mjesnog odbora „CENTAR“ – Orahovica za 2016. godinu (Izvjestitelji: Alan Grgić, Sandro Pačarić),

9. Izvješće o radu Mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ – Orahovica za 2016. godinu (Izvjestitelj: Željko Kašić),

10. Izvješće o radu Mjesnog odbora „DOLJANI“ – Orahovica za 2016. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Borda),

11. Izvješće o radu Mjesnog odbora DUZLUK za 2016. godinu (Izvjestitelji: Miroslav Bosanac, Stevo Jovanović),

12. Izvješće o radu Mjesnog odbora DOLCI za 2016. godinu (Izvjestitelji: Igor Balaž, Danijela Kordoš),

13. Izvješće o radu Mjesnog odbora STARA JOŠAVA za 2016. godinu (Izvjestitelji: Stanislav Boljkovac, Ivica Udovčić),

14. Izvješće o radu Mjesnog odbora CRKVARI za 2016. godinu (Izvjestitelj: Tomislav Rukavina),

15. Izvješće o radu Mjesnog odbora NOVA JOŠAVA za 2016. godinu (Izvjestitelji: Damir Malij, Ivan Prša),

16. Izvješće o radu Mjesnog odbora DONJA PIŠTANA za 2016. godinu (Izvjestitelji: Stjepan Troha, Mario Kolar),

17. Izvješće o radu s Financijskim izvješćem za 2016. godinu Gradskog društva Crvenog križa Orahovica (Izvjestitelji: Milan Pavlović, Željko Kiš),

18. Izvješće o radu Savjeta mladih grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestitelj: Vinko Švajcer),

19. Izvješće o radu s Financijskim izvješćem Turističke zajednice grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

20. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća sv. Križa, 3. svibnja 2017. godine (Izvjestiteljica: Vikica Andelfinger),

21. Prijedlog Odluke o gradskim porezima (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

22. Prijedlog Odluke o prenošenju poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

24. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u gradu Orahovici (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

25. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

26. Izvješće o izvršavanju Plana gospodarenja otpadom za grad Orahovicu za 2016. godinu (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

27. Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz Proračuna grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

28. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),

29. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),

30. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o visini iznosa do kojeg Gradonačelnik može odlučivati o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2017. godini (Izvjestiteljica:  Irela Strabić),

31. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku postupka javne nabave uređenja dijela plaže i sanacije obodnog zida jezera (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

32. Prijelog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu izvođenja preventivne deratizacije na području grada Orahovice u 2017. godini (Izvjestitelj: Marko Bošnjak),

33. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BILLA d.o.o. u Orahovici, Kralja Zvonimira 6 i 167 (Izvjestiteljica: Sonja Gluvaković Gotler),

34. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici HIBRID COMMERCE d.o.o. u Orahovici, Kralja Zvonimira 17 (Izvjestiteljica: Sonja Gluvaković Gotler),

35. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskih vozila KURBLA d.o.o. iz Dugog sela, užim središtem grada Orahovice (Izvjestiteljica: Sonja Gluvaković Gotler),

36. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskih vozila Narodni trgovački lanac d.o.o. Sesvete, užim središtem grada Orahovica (Izvjestiteljica: Sonja Gluvaković Gotler),

37. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima te parkiranja u dvorištu Milana Novoselca, tvrtki SOMER OBRT, Đakovo (Izvjestiteljica: Sonja Gluvaković Gotler),

38. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskih vozila STOLARIJI VANEK iz Orahovice, Kralja Zvonimira 67 (Izvjestiteljica: Sonja Gluvaković Gotler),

39. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BRIIT d.o.o. Orahovica, Kralja Zvonimira 33 (Izvjestiteljica: Sonja Gluvaković Gotler).                          

 

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj