Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

Na temelju Odluke gradonačelnika Josipa Nemeca o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice, KLASA: 361-01/16-01/02, URBR: 2189/12-01/01-16-59 od 7. studenog 2016. možete preuzeti grafički i tekstualni prijedlog plana u sklopu javnog uvida u isti koji traje od 30. studenog do 12. prosinca 2016. godine.

 

GP:

II_ID_PPUGOrahovica_GP_1_Orahovica-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_2_Bijeljevina_orahovacka-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_3_Crkvari-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_4_Dolci-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_5_Donja_Pistana-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_6_Duzluk1-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_6_Duzluk-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_7_Gornja_Pistana-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_8_Karlovac_Fericanacki-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_9_Kokocak-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_10_Magadinovac-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_11_Nova_Josava-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_12_Stara_Josava-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica_GP_13_Sumede-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica1_GP_1_Orahovica-Model.pdf

II_ID_PPUGOrahovica2_GP_1_Orahovica-Model.pdf

 

KARTOGRAMI:

1_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_KORISTENJE_NAMJENA_P-Model.pdf

2_1_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Promet_P-Model.pdf

2_2_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Posta_P-Model.pdf

2_3_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Elektoenergetika_P-Model.pdf

2_4_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Vodoopskrba_P-Model.pdf

2_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_INFRASTRUKTURA_P-Model.pdf

3_1_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI_P-Model.pdf

3_2_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI_P-Model.pdf

3_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI_P-Model.pdf

 

OSTALO:

Naslovnica s potpisnim listom.pdf

PPUGO_II_ID_TEKSTUALNI DIO PLANA.pdf

Rjesenje odgovorni voditelj.pdf

 

Odluka_PRIJEDLOG II-PPUGOR_071116.pdf

Primjedbe i mišljenja mogu se dostaviti za vrijeme trajanja rasprave u Gradsku Upravu Grada Orahovice Franje Gavrančića 6 33515 Orahovica, osobno, poštom ili elektroničkim putem na e-mail: grad.orahovica@inet.hr s naznakom „Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice“.