Završen postupak ocjene o potrebi strateške procjene za strategiju grada Orahovice 2015.-2020.

Nakon provedenog postupka u kojemu se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene za Strateški program razvoja grada Orahovice za razdoblje 2015.-2020, nadležni Upravni odjel Virovitičko-podravske županije donio je mišljenje, da za isti nije potrebno provoditi daljnji postupak, o čemu je gradonačelnik grada Orahovice, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15), donio Odluku 29.03.2016, KLASA: 350-01/15-01/02, URBR: 2189/12-01/01-16-78.

Odluku u cijelosti objavljujemo na službenim web stranicama kao informaciju javnosti i zainteresiranoj javnosti o tijeku procedure na temelju izrađenog Nacrta strategije.

 

Orahovica, 29. ožujka 2016, Irela Strabić dipl.ing.arh.“

 

Odluka o provedbi strateske procjene utjecaja na okolis za SPR Grada Orahovice 2015.-2020.pdf