Održana je redovna godišnja izborno-izvještajna skupština Dijabetičke udruge Orahovica

DUO Skupstina2016 015

U petak 18. ožujka održana je redovna godišnja izborno-izvještajna skupština Dijabetičke udruge Orahovica, kojoj je prisustvovalo 52, od ukupno 71 člana. Podnoseći izvješće o radu, predsjednik Udruge Ivica Martinčević rekao je kako su tijekom 2015. godine organizirane 4 akcije “šetnjom do zdravlja”,4 stručna predavanja vezana uz dijabetes, a u akcijama kontrole šećera izvršeno je ukupno oko 550 mjerenja šećera u krvi. I u protekloj godini DU Orahovica je organizirala akciju „Slatki na Papuku“, koja je okupila 200-tinjak sudionika, a nekoliko članova Udruge sudjelovalo je i na 12.

Kongresu osoba sa šećernom bolesti, održanom na Malom Lošinju. Slične aktivnosti Udruga će provoditi i u 2016. godini, a i dalje će raditi na edukaciji i osposobljavanju članova za normalan život sa šećernom bolešću, surađivati sa susjednim dijabetičkim udrugama te farmaceutskim tvrtkama. S obzirom da je skupština bila i izbornog karaktera, nakon podnošenja i jednoglasnog usvajanja svih izvješća i planova, dužnosti su razriješeni dosadašnji članovi Izvršnog i Nadzornog odbora te su izabrani novi. U Izvršni odbor Dijabetičke udruge Orahovica izabrani su Lucija Čepek, Petar Čačinović, Franjo Janeš, Desa Kaltenbaher, Ivica Martinčević, Mirko Putniković, Dušanka Vuković i Milan Šimić. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Ankica Troha, Elizabeta Kiš i Marija Brbot. Novoizabrani članovi Izvršnog odbora na prvom radnom sastanku izabrat će novog predsjednika, dopredsjednika i tajnika na mandat od 4 godine. Godišnja skupština bila je i prilika za zahvalu svima koji su dali veliki doprinos u radu Udruge. Tako je Zlatnom plaketom nagrađena dr. Marijana Peček-Vidaković, stručna suradnica Udruge, srebrnu plaketu dobili su Bosiljka Musulin i Mirko Putniković, priznanje Grad Orahovica koje je preuzeo gradonačelnik Josip Nemec, te općine Crnac, Čačinci i Zdenci, dok je zahvalnicu dobila Lucija Čepek. Riječi podrške, članovima DU Orahovica uputili su i gosti, predstavnici dijabetičkih udruga iz Slavonskog Broda, Miholjca, Županje, Virovitice i Slatine, te orahovački gradonačelnik, Josip Nemec, koji se zahvalio starom rukovodstvu na dobroj suradnji, te čestitao novom rukovodstvu i poželio im puno uspjeha u radu, a svim prisutnima je i poželio sve najbolje povodom nadolazećeg najvećeg katoličkog blagdana Uskrsa.

 

{gallery}SlikeGodina2016/DUO-Skupstina2016{/gallery}