Dijabetička udruga Zdravlje održala je redovnu godišnju izvještajnu skupštinu

DU ZdravljeSkupstina2016 020

DU ZdravljeSkupstina2016 020U subotu, 27.veljače, Dijabetička udruga Zdravlje održala je redovnu godišnju izvještajnu skupštinu.

Izvješće o radu udruge za prošlu godinu podnio je predsjednik, Stjepan Dujmić, istaknuvši da je su članovi udruge, kao I prethodnih godina, I u 2015. godini vršili besplatnu kontrolu šećera i krvnog tlaka. Redovno su organizirana druženja na kojima su imali priliku razmjenjivati iskustva, a članovi udruge su za 1. svibanj za potrebe grada kuhali grah na jezeru. Predsjednik Dijabetičke udruge Zdravlje u ime svih članova zahvalio je Gradu i općinama Crnac, Zdenci i Čačinci na pomoći i donacijama.

Prema planu rada za tekuću godinu, članovi udruge nastavit će vršiti kontrolu šećera i krvnog tlaka na području grada i općina, organizirat će druženja i izlete za članove udruge te će sudjelovati u svim zbivanjima u gradu.

DU ZdravljeSkupstina2016 020Po završetku skupštine, sve prisutne pozdravili su nazočni gosti, predsjednici i predstavnici dijabetičkih Udruga te zamjenik orahovačkog gradonačelnika, Darko Žužak, pohvalivši dobro organiziran i koordiniran rad udruge. Istaknuo je da nema značajnijih zbivanja u gradu u kojima udruga ne sudjeluje te je zahvalio članovima udruge što su uvijek tu kada su potrebni. Svim članovima poželio je uspješan rad i što manje šećera.