Saziv 21. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovic

GrbGradaOrahoviceGrancice Wide

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-15-21

Orahovica, 6. studenog 2015.

 

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

 

                   Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

 

21. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 12. studenoga 2015. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park) Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1. Usvajanje Zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća,

2.Aktualni sat Gradskog vijeća,

3. Izvješće o odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2014./15. godini i Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za 2015./2016. godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),

4. Prijedlog Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

5.Izvješće Komisije za provedbu postupka prodaje dijela poslovnog udjela trgovačkog društva RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica o provedenom postupku po Pozivu za javno prikupljanje ponuda (Izvjestitelj: Marko Bošnjak),

6. Financijsko izvješće za kulturno-turističku manifestaciju „Orahovačko proljeće 2015.“ (Izvjestitelji: Gradonačelnik, Zvonko Nađ),

7. Financijsko izvješće za manifestaciju „Otvorenje turističke sezone 2015.“ (Izvjestitelji: Gradonačelnik, Zvonko Nađ),

8. Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac).

 

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj