Sastanak s ugostiteljima i prijedlog odluke o radnom vremenu

Ugostitelji2015 001

Ugostitelji2015 001U srijedu 28. listopada 2015. u Maloj gradskoj vijećnici održan je sastanak s ugostiteljima grada Orahovice na kojem je prva točka bila Prijedlog odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata koju donosi Gradsko vijeće.

Na samom početku 20-ak ugostitelja pozdravio je gradonačelnik Josip Nemec te se zahvalio na dolasku i ukratko opisao zbog čega su pozvani na sastanak i napomenuo da imamo pravo na produljenje radnog vremena u ugostiteljskim objektima od zakonom propisanog (od 6,00 do 24,00 sati), a isto tako i na dodatno produljenje jer smo turistički grad.

– „Odluku smo morali uskladiti s novim zakonom donesenim u kolovozu ove godine, a s vama smo htjeli zajedno pregledati predloženi dokument kako bi se svi usuglasili i eventualno dali neke svoje prijedloge i izmjene“. – rekao je gradonačelnik te je predao riječ tajnici grada Emici Parašilovac koja je detaljnije objasnila razlog izrade novog prijedloga odluke te izložila kratki prikaz novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br 85/15).

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 14. stavka 1. i članka 14. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 85/15), koji je stupio na snagu 09.08.2015. godine, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti propise o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na svom području.

Naime do sada je na snazi bila Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/07 i 5/09), koja je u većini odredbi bila u skladu s novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, odnosno, koja je gotovo na identičan način utvrđivala radno vrijeme ugostiteljskih objekata čije je utvrđivanje u nadležnosti Grada u odnosu na utvrđivanje radnog vremena u prijedlogu nove Odluke.  

Ugostitelji2015 001Jedna od bitnih novina u prijedlogu Odluke je propisivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, sukladno članku 41. Zakona (članak 3. pod e) Odluke).

Za napomenuti je također, da je za produžetak propisanog radnog vremena za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, a što je predloženo u članku 3. pod b) – stavak 2. Odluke, sukladno članku 9. stavku 2. podstavku 5. Zakona, potrebno mišljenje Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Orahovice. Također je potrebno navedeno mišljenje i za raniji završetak radnog vremena od vremena utvrđenog prednje spomenutim člankom.

Nadležnosti gradonačelnika odnosno Jedinstvenog upravnog odjela vezanih za drugačiji način i uvjete utvrđivanja radnog vremena odnosno lokaciju ugostiteljskih objekata utvrđene su člankom 5., 6., 8. i 9. Odluke.

Ostala određenja vezana za propisivanje radnog vremena i uvjete pod kojima ugostiteljski objekti mogu raditi unutar propisanog radnog vremena u nadležnosti su Gradskog vijeća, kao i samo donošenje Odluke.

Pod drugom točkom dnevnog reda bio je problem iznošenja pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora (staklenih čaša i flaša) iz barova i drugih sličnih objekata te ostavljanje i razbijanje istih po pločnicima i kolnicima grada Orahovice. Nakon rasprave se zaključilo da je to teško rješiva situacija i da će se problemu prvo pristupiti načinom da se moli goste da ne iznose staklo iz objekata i da bi s vremenom moglo doći do neke promjene. Još uvijek ostaje pitanje da li su osobe koje su ostavile staklo na ulici kupile piće u trgovinama ili ga iznijele iz ugostiteljskog objekta. (T.P.)