Saziv 17. sjednice GV 2015.

Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-15-17

Orahovica, 22. svibnja 2015.

                                                                                    ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

          GRADA ORAHOVICA –

         – S V I M A –

                   Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

 

17. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 27. svibnja 2015. godine (srijeda) s početkom u 19,30 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park).

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 

1. Prijedlog Odluke o prijavi grada Orahovice na Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju poslovnog prostora u Orahovici, Kralja Zvonimira 14 (vlasništvo SLATINSKA BANKA d.d. Slatina) i o davanju ovlaštenja   gradonačelniku za kupnju prostora (Izvjestitelji: Mario Kršćanski, Irela Strabić)

2. Prijedlog Odluke o potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama“. (Izvjestiteljica: Irela Strabić)

3. Prijedlog Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na Projektu „Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje br.EN.2.116“ (Izvjestiteljica: Irela Strabić)

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku postupka javne nabave novog malog komunalnog vozila za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada (Izvjestitelji: Irela Strabić, Marko Bošnjak)

-2 –

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku postupka javne nabave novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (Izvjestitelji: Irela Strabić, Marko Bošnjak)

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ)

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela (Izvjestitelji: Irela Strabić, Zvonko Nađ)

8. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici „Narodnog trgovačkog lanca“ d.o.o. Sesvete u Orahovici, Kralja Zvonimira 80 (Izvjestitelj: Emica Parašilovac)

                                                                                                                                                                                                                                           

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj