Održana godišnja, redovna i izvještajna Skupština Turističke zajednice

Nakon pregledane i usvojene dokumentacije od strane Vijeća Turističke zajednice grada Orahovice i Nadzornog odbora, 01.04. 2013.g. u Turističkom uredu,  održana je godišnja, redovna i izvještajna Skupština Turističke zajednice.

Predsjednik TZG-a Orahovice, Josip Nemec iznio je izvješće o radu u sklopu kojeg je rekao:

– Osnovni cilj Turističke zajednice grada Orahovice u izvještajnom periodu bio je promidžba identiteta i ugleda turizma te poboljšanje sadržaja kompletne turističke ponude grada Orahovice. Održali smo sve planirane manifestacije ( maškare, prvosvibanjski piknik, Orahovačko proljeće, otvaranje turističke sezone, legenda o Ružici, Ferragosto Jam, biciklistička XC utrka „srednjovjekovnim stazama“ itd.), koje su privukle veliki broj gostiju, dok smatram da je problem velika nezainteresiranost građana i nekih udruga sa području grada, dok smo sa ostalim udrugama ostvarili još bolju suradnju,  koje su i nositelji pojedinih događaja što i znatno olakšava rad zajednice. Potencijal grada Orahovice je svakako povijest grada. Stoga smo izgradili kapelicu Kneginje Ružice i Kneginji dali naziv šetnice: „Avenije šetnice Kneginje Ružice“.

 

Turistički promet od 01.siječnja- 31.prosinca 2012.g. iznosio je 2.453 noćenja, što je u prosjeku 204 noćenja mjesečno. Od 2.453 noćenja, 1.421 noćenja ostvarili su domaći turisti, a strani turisti ostvarili su 1.032 noćenja tijekom 2012.g. U cilju unapređenja turizma na Izletištu “Orah“, realiziran je projekt i postavljena nova ploča izletišta “Orah“. Ovaj način obilježavanja znatno se uklopio u turistički kompleks, radi što bolje prezentacije destinacije, tj. izletišta i radi podizanja razine prezentacije turističkih resursa destinacije. U cilju što bolje promidžbe grada i njegovih turističkih lokacija, postavljena je nova info ploča Šetnice blizanaca. Postavljanjem panoa na šetnici uređen je turistički prostor i turisti se mogu pobliže upoznati sa zanimljivom i znamenitom Šetnicom blizanaca. Investitor postavljanja info ploča je Turistička zajednica grada Orahovice uz potporu Hrvatske turističke zajednice, a uz istu potporu postavljeno je i 39 novih znakova smeđe turističke signalizacije, te je posađen Cvjetni park. Cvjetni park je posađen iz razloga da se turistima, stanovnicima i djeci grada Orahovice omogući što ugodniji boravak u gradu, te da im se pruži što bolji prirodni i društveniji vrijednosni prostor. – zaključio je Predsjednik TZ grada Orahovice Josip Nemec.

U nastavku Skupštine i Vijeća jednoglasno je usvojeno financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.-31.12.2012.g., koje je iznio Predsjednik Nadzornog odbora TZ grada Orahovice Damir Vanek u sklopu kojeg je rekao:

– Obavljen je nadzor nad: vođenjem poslova turističke zajednice, materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima turističke zajednice, izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana turističke zajednice, izvršenje financijskog plana TZ grada Orahovice za nadzirano razdoblje: tablicu ostvarenja financijskog plana s iskazanim postotkom ostvarenja, temeljna financijska izvješća: račun prihoda i rashoda. TZ grada Orahovice poduzela je aktivnosti u skladu s realizacijom financijskog plana, a u cilju ostvarenja učinaka planiranih programom rada. Slijedom obavljenog nadzora, Nadzorni odbor zaključuje da TZ grada Orahovice djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

Skupština je na kraju izglasala i donijela Odluku o radu stručne suradnice u Turističkom uredu, te produljila Ugovor na jednu godinu. (K.V.)