SLAVIN 2013 izbor Vinske kraljice

Popunjeni obrasci prijave mogu se dostaviti na e- mail Turističke zajednice  grada Orahovice  tzgorahovica@tzgorahovica.hr , te na fax 033/ 673- 540 ili osobno u Turistički ured na adresu TRG SV. FLORIJANA BB, 33515 Orahovica najkasnije do  14. ožujka 2013. godine  do 15:00 sati.

Prvih 20 kandidatkinja biti će pozvane na izbor „Vinske kraljice 2013.“

NAPOMENA:

Kao kandidatkinje za izbor „VINSKE KRALJICE 2013.“  mogu se prijaviti djevojke koje na dan izbora nisu mlađe od 16, ni starije od 30 godina.

Kandidatkinje imaju 2 izlaska. Prvi izlazak je u odjeći po vlastitom izboru, a drugi izlazak u kupaćim kostimima. U oba izlazaka kandidatkinje izlaze sa čašom u ruci u kojoj je vino.

Vinska kraljica dobiva novčanu nagradu u iznosu od 3.000,00 KN + krunu

Prva pratilja dobiva novčanu nagradu u iznosu od 2.000,00 KN

Druga pratilja dobiva novčanu nagradu u iznosu od 1.000,00 KN,

A sve ostale kandidatkinje dobivaju novčanu nagradu u iznosu od 200,00 KN za putne troškove.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj mobitela 099/ 262- 0336 ili na broj tel.: 033/ 673-540.


Ovdje skinite prijavu za izbor Vinske kraljice 2013:

Prijava za izbor Vinske kraljice