Potpisan ugovor o zakupu zemljište u poduzetničkoj zoni u svrhu gradnje proizvodno poslovne građevine

U Orahovici je 08. veljače 2013. potpisan ugovor između GRADA ORAHOVICE i tvrtke GAŠPERIĆ  d.o.o, sa sjedištem u Ravnoj Gori, na adresi B. Markovića 4, o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Orahovica, s namjerom izgradnje proizvodno poslovne građevine. Ugovor su potpisali gradonačelnik g. Josip Nemec ispred Grada, te g. Davor Gašperić, direktor tvrtke GAŠPERIĆ d.o.o. Veličina zemljišta u zakupu je 5.000 m2, a izgradnja će se provoditi prema investicijskom  programu ulaganja i zapošljavanja, koji je sastavni dio ugovora, te prema tehničkoj dokumentaciji i ishođenim potrebnim aktima o gradnji, što je u obvezi investitora kao zakupnika. Gradnja će se odvijati u etapama:

u prvoj godini planira se izgradnja proizvodnog pogona za obradu drveta (mini pilana za proizvodnju drvenih montažnih kuća) veličine cca 500 m2, a u narednim godinama investiralo bi se dodatno u izgradnju kotlovnice na biomasu za vlastite potrebe, te u izgradnju izložbeno prodajnog salona drvene galanterije i oglednih primjeraka kuća. Ulaganja u ovakvu drvno prerađivačku industriju,  sa integriranim sustavom korištenja obnovljivih izvora energije, koja će u Orahovici otvoriti nova radna mjesta, rezultat su dugogodišnjeg planiranja i ulaganja u infrastrukturu Poduzetničke zone, koje će ova gradska vlast nastaviti i u narednom periodu. (I.S.)