Radovi na rekonstrukciji ulica u gradu

Za rekonstrukciju kompletne infrastrukture u ulicama Stošićevo šetalište i Stjepana Radića, proveden je postupak javne nabave i donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Od pristigle dvije ponude, kao povoljniji ponuditelj, prema kriteriju najniže cijene, odabrana je građevinska tvrtka GRAVIA d.o.o. iz Osijeka, čija je cijena ponude 8.009.441,31 kn s PDV-om.

Budući da radovi osim rekonstrukcije kolnika i nogostupa, obuhvaćaju i komunalnu infrastrukturu,  ista će biti povjerena izvođaču RUŽICA GRAD d.o.o, odnosno, prema ponudi odabranog izvođača radova, Ružica grad kao podizvoditelj, sklopiti će podugovor za rekonstrukciju javne rasvjete, kanalizacije, vodovoda i plina. Potpisivanje Ugovora i pripremni radovi na gradilištima, mogu se očekivati početkom rujna, istekom zakonskog roka za mirovanje. (I.S.)