Potporni zid na Jezeru u završnoj fazi

U sklopu radova na turističkom kompleksu Jezero-Ružica grad, u završnoj su fazi radovi na izgradnji potpornog zida.

-Pri kraju je izgradnja kamenog potpornog zida koji će u duljini 130 m formirati pristupačniji teren travnatog sunčališta. Koridor uz zid planira se kao 2,5 metarska šetnica s betonskim opločnicima

, spojena na postojeću pješačku komunikaciju u donjoj razini uz vodenu površinu, preko centralnih postojećih  stepenica – radove pojašnjava gradska arhitektica Irela Strabić. Uz zid će biti uređena i zelena površina tako da će uz veliku funkcionalnost potporni zid i šetnica biti i estetski lijepi i ugodni. (V.G.)