Obilježavanje svjetskog Dana Invalida

U povodu obilježavanja svjetskog Dana Invalida u subotu 03. prosinca 2011. godine u Maloj gradskoj vijećnici, gradonačelnik Josip Nemec primio je Udrugu  za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Jaglac“, Udrugu  za pomoć osobama s invaliditetom i Udrugu  Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Orahovica ( HVIDRA ) , te im čestitao svjetski Dan Invalida i zahvalio se na dugogodišnjem  radu i trudu te brigu o invalidnim osobama.

To su Udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom sa željom da uspiju svojim članovima pomoći u najvećoj mogućoj mjeri u prevladavanju svakodnevnih životnih poteškoća i iznalaženju načina za bolji i ljepši život. Gradonačelnik je između ostalog rekao da je izuzetno zadovoljan što postoje takve udruge koje brinu o djeci i ljudima koji su u potrebi, koji se samostalno ne mogu brinuti o sebi. Kroz svoj rad približili su kako građanima tako i institucijama da postoje i u našem gradu djeca i ljudi koji vape za tuđom brigom i pomoći. Dok nije bilo Udruga jednostavno nije se toliko znalo za problematiku sadašnjih članova Udruga i vrlo teške situacije s kojima se ti ljudi susreću. Također je rekao da on kao i ova gradska vlast nastoji ukloniti određene smetnje i prepreke i stvoriti uvjete da se svim invalidnim osobama olakša život u našem gradu, a tako i u prigradskim naseljima. Gradonačelnik je saslušao problematike i prijedloge Udruga, te im je dao podršku u njihovim zahtjevima i prijedlozima i rekao da je dužnost vlasti i njega kao gradonačelnika da se brine o njima, da im se uvažavaju potrebe i da im se omogućiti  pomoć  u ostvarenju njihovih potreba. Iskazao je na to da su u gradu uklonjene prepreke i barijere na kolnicima i da su na novim izgrađenim parkiralištima izgrađena mjesta za invalidne osobe koje su prilagođena invalidnim osobama.

–         Cilj je da se invalidnim osobama omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno sudjelovanje u društvenom životu, te da se građane podsjeti kako u njihovom susjedstvu žive osobe s invaliditetom i posebnim potrebama- zaključio je gradonačelnik Nemec. (K.V.)