Ima Li Zainteresiranih Za Stanove POS-A

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji,  od jedinica lokalne samouprave traži vođenje cjelovite evidencije pristiglih zahtjeva za kupnju stana i izvješća o istoj, najmanje jedan put godišnje. U cilju izvršenja tih zakonskih obveza, Grad Orahovica je dužan do 30. studenog 2011. god.  provesti anketu o zainteresiranosti stanovnika za Program POS-a. Iz tog razloga, ovim putem poziva zainteresirane građane da ankete  pod nazivom „Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje“, u što kraćem roku popune i to  u Gradskoj upravi u sobi br. 14. kod Ane Nuić.

Uz osobne podatke, građani će u anketnom listiću navesti  jedan od  tri ponuđena načina rješavanja stambenog pitanja; kupnjom stana u višestambenoj zgradi, gradnjom obiteljske kuće ili kupnjom građevinskog zemljišta. Ukoliko građani iskažu interes za takav vid rješavanja stambenog pitanja, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama će u dogovoru s Gradom, utvrditi mogućnosti i rokove realizacije Programa POS-a na području grada Orahovice.

Preuzeto sa www.radio-orahovica.com