Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja “Jezero-Hercegovac-Ružica grad”

GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICA, na 20. sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine na temelju čl. 100. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Orahovice (”Službeni glasnik Grada Orahovice”, br. 2/07) i članka 33. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Orahovice (”Službeni glasnik Grada Orahovice” br. 5/09), donosi sljedeću

 

ODLUKU

O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA ”JEZERO HERCEGOVAC-RUŽICA GRAD” U ORAHOVICI

 

 

 

 

  1. TEMELJNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Detaljni plan uređenja ”Jezero Hercegovac-Ružica Grad” u Orahovici.

 

 

Članak 2.

Detaljni plan uređenja ”Jezero Hercegovac-Ružica Grad” u Orahovici (u daljnjem tekstu : Plan) sastoji se od tri knjige-elaborata pod nazivom: Detaljni plan uređenja ”Jezero Hercegovac-Ružica Grad” u Orahovici, broj Plana: 20/2008. godine.

 

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A.

 

 

Članak 3.

Plan sadržava Knjigu 1A. – Tekstualni i grafički dio, Knjigu 1B.-Grafički dio i      Knjigu 2.- Obvezni prilozi:

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje