Odluka o izravnom ugovaranju sa Slavonija, obrtnička zadruga

Na temelju članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ODLUKU

o izravnom ugovaranju sa Slavonija, obrtnička zadruga

za proizvodnju, usluge i trgovinu Orahovica,

za nabavu usluge najma i montaže (šator, izgradnja pozornice, ispis sponzora i postavljanje zida u centru) povodom manifestacije

„Orahovačko proljeće 2011.“

I

Sa Slavonija, obrtnička zadruga za proizvodnju, usluge i trgovinu, izravno se ugovara nabava usluge najma i montaže (šator, izgradnja pozornice, ispis sponzora i postavljanje zida u centru) povodom manifestacije „Orahovačko proljeće 2011.“ po cijeni od 18.966,60 s PDV-om, a temeljem ponude Slavonija, obrtnička zadruga za proizvodnju, usluge i trgovinu od 17. svibnja 2011. a koja je sastavni dio ove Odluke.

 

 

II

Iznos iz točke I. ove Odluke izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B04, Program P1012, Aktivnost A101201, Pozicija R127, Konto 32999 – Orahovačko proljeće 2011.).

 

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

Grada Orahovice

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje