Sjednicu Stožera zaštite i spašavanja

Na temelju točke I. podtočke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini (Narodne novine, br. 29/2011.)

S A Z I V A M

 

                     sjednicu Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice za dan 9. svibnja 2011. godine (ponedjeljak)  s početkom u 12,00 sati  u Maloj gradskoj vijećnici u Orahovici, Franje Gavrančića 6.

                      Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

 

   PRIPREMA LJETNE PROTUPOŽARNE SEZONE U 2011. GODINI

 

1.      Utvrđivanje prijedloga Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini,

2.      Donošenje Plana rada Stožera zaštite i spašavanja za protupožarnu sezonu 2011. godine,

3.      Utvrđivanje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara,

4.      Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Orahovice,

5.      Usvajanje Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone u 2011. godini,

6.      Utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Vatrogasne zajednice Orahovica ( DVD Orahovica, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava, Dolci),

7.      Utvrđivanje popisa raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja),

8.      Različito.


Načelnik Stožera:

 Darko Žužak, dipl.ing.geod.

Cijeli dokument ovdje