Učiniti sve za što manju cijenu vode

Radni sastanak su, uoči skorašnje skupštine, održali skupštinari Komunalnog poduzeća ”Papuk” Orahovica. U uvodu sastanka nazočne skupštinare, Josipa Nemeca – gradonačelnika Orahovice,  Mirka Mališa – načelnika općine Čačinci, Matu Barukčića – načelnika Zdenaca i Matu Damjana – prvog čovjeka Crnca, pravnik poduzeća ”Papuk” Zoran Stošić upoznao je s novim zakonom o vodama te uredbom Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

 

U skladu te uredbe, poduzeća koja gospodare vodom moraju uskladiti cijenu vode i odvodnje, a poznato je da je Orahovica do sada bila jedan od gradova s najmanjom cijenom vode u Hrvatskoj. Skupštinari su razmotrili financijsku razradu poduzeća ”Papuk” te prijedlozima i savjetima pokušali učiniti sve kako bi se cijena vode spustila što je više moguće. Nakon rasprave o svim mogućnostima, zaključeno je kako će se neke činjenice i brojke još razmotriti te će se skupštinari ponovno sastati i donijeti konačnu odluku o visini cijene vode i odvodnje te istu iznijeti u javnost. (V.G.)