Z A K L J U č A K o uplati sredstava

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8.
Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09),
Gradonačelnik grada Orahovice, donosi Z
A K L J U č A K o uplati sredstava od prodaje stanova na kojima je postojalo
stanarsko pravo

I

               Za uplatu pripadajućeg dijela
sredstava u Državni proračun RH od prodaje stanova na kojima je postojalo
stanarsko pravo na području grada Orahovice izdvaja se iznos od 293.778,13
kuna.

 II

                Sredstva iz točke
I. ovog Zaključka osigurat će se u rebalansu Proračuna grada Orahovice za 2011.
godinu u Razdjelu 002, Glava 02, Glavni program B02, Program P1009, Aktivnost A
1009 02, Pozicija R 120 – Prijenos sredstava od otplate stanova u Državni
proračun.

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje