Saziv za šesnćstu sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), i članka 19. stavka 1. alineje 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), predsjednik Gradskog vijeća grada Orahovice Zvonimir Varga SAZIVA 16. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 30. ožujka  2011. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park) 

Za sjednicu predlaže slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća,

 

 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Orahovice za razdoblje srpanj-prosinac 2010. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna grada Orahovice za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2010. (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2010. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2010. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Prijedlog Odluke o načinu uporabe službenih automobila u vlasništvu grada Orahovice (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BRIIT d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima za BIT COMPUTERS Orahovica (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici KONZUM d.d. Zagreb u Orahovici, Kralja Zvonimira 16 (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici HIBRID-COMMERCE d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima trg. društvu VETELA d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 Cijeli tekst saziva pročitajte ovdije