Prezentacija Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva u suradnji sa Virovitičko-podravskom županijom te Vidrom – agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije  organizira prezentaciju Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu. 

 

Javni pozivi i projekti za poticanje malog i srednjeg poduzetništva po  Operativnom programu objavljeni su  od 23. do 26.  veljače i biti će otvoreni 60 dana. Potpore u ovoj godini dodjeljivati  će se za slijedeće projekte.

 • Inovacijom do konkurentnosti
 • Gazele
 • Poduzetništvo žena
 • Klasteri
 • Zadružno poduzetništvo
 • Poduzetničke potporne institucije
 • Subvencioniranje kamata
 • Obrazovanje u poduzetništvu
 • Obrazovanje u obrtništvu
 • Dokvalifikacija u obrtništvu
 • Jačanje međunarodne konkurentnosti
 • Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva
 • Poduzetništvo u kulturi
 • Poduzetništvo mladih
 • Tradicionalni obrti

 Prezentaciju će se održati 10. ožujka 2011. godine u 10 sati u velikoj vijećnici  Skupštine Virovitičko – podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1 u Virovitici.

Prezentaciju će održati Tihana Kraljić, državna tajnica pri Ministarstvu gospodarstva rada i poduzetništva.

Bespovratne potpore  dodjeljivati će se  poduzetnicima koji pozitivno posluju i nemaju dugove prema državi i zaposlenicima.

S obzirom na značaj bespovratnih sredstava na povećanje konkurentnosti, molimo poduzetnike da se prezentaciji svakako odazovu kako bi bili u mogućnosti što bolje se prijaviti i ostvariti potporu po nekom od projekata.

Potvrdu svog dolaska prijavite na e-mail: neda.martic@ravidra.hr ili na tel 800-207.