PLAN NABAVE GRADA ORAHOVICE ZA 2011.GODINU

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(N.N. br. 110/07. I 125/08.-pročišćeni tekst ) i članka 43.stavka 1.točke 7. i 21.
Statuta Grada Orahovice ("Službeni glasnik" 5/09.), gradonačelnik
Grada Orahovice, donosi PLAN NABAVE GRADA ORAHOVICE ZA 2011.GODINU
 

Plan
nabave za 2011.godinu (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se kao provedbeni propis
koji prethodi sklapanju Ugovora o nabavi roba, usluga i ustupanja radova, a
radi svrsishodnosti korištenja proračunskih sredstava, te poticanja slobodnog
tržišnog natjecanja.