Plan nabave Grada Orahovice za 2010.godinu – rebalans

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07. I 125/08. ) i članka 43.stavka 1.točke 7. i 21.Statuta Grada Orahovice  ("Službeni glasnik" 5/09.), gradonačelnik Grada Orahovice, donosi  PLAN NABAVE GRADA ORAHOVICE ZA 2010.GODINU.

Plan nabave za 2010.godinu (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se kao provedbeni propis koji prethodi sklapanju Ugovora o nabavi roba, usluga i ustupanja radova, a radi svrsishodnosti korištenja proračunskih sredstava, te poticanja slobodnog tržišnog natjecanja.

Plan nabave sadrži redni broj, poziciju, naziv predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave i
planirana sredstva u Odluci o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orahovice za 2010.godinu u kojoj su sredstva planirana.

Plan nabave temelji se na Odluci o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orahovice za 2010.godinu.

Obveznici izvršenja Plana su:       

 – Gradonačelnik Grada Orahovice,       

 – Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice

 

Cijeli plan nabave pročitajte ovdje.