Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 12. sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice u 2010. godini u iznosu procijenjene vrijednosti javne nabave od 1.500.000,00 kuna bez PDV-a, a po odabiru najpovoljnije ponude u iznosu od 841.581,69 kuna s PDV-om, vezano za izgradnju ceste i kanalizacije u „PODUZETNIčKOJ ZONI“ u Orahovici.

Daje se suglasnost gradonačelniku grada Orahovice za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice u 2010. godini za procijenjenu vrijednost javne nabave od 1.500.000,00 kuna bez PDV-a, a po odabiru najpovoljnije ponude u iznosu od 841.581,69 kuna s PDV-om. 

Postupak se odnosi na radove izgradnje ceste i kanalizacije u „PODUZETNIčKOJ ZONI“ u Orahovici. 

Postupak iz stavka 1. ove točke započet je Odlukom gradonačelnika o početku postupka javne nabave radova, izgradnje ceste i kanalizacije u „PODUZETNIčKOJ ZONI“ u Orahovici (KLASA: 311-01/06-01/32, URBROJ: 2189/12-01/16 od 24. rujna 2010. godine), a završen Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju ceste i kanalizacije u „PODUZETNIčKOJ ZONI“ u Orahovici (KLASA: 311-01/06-01/32, URBROJ: 2189/12-01/10-17 od 15. listopada 2010. godine). 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.