Odluka o nabavi izravnim ugov. s gostionicom „SPORT“ nabavu ugostit. usluga za doček Nove godine

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi  izravnim ugovaranjem s gostionicom „SPORT“ Stara Jošava nabavu ugostiteljskih usluga za doček Nove 2011.godine.

S gostionicom „SPORT“ Stara Jošava  broj 2. vlasnika Željka  Strilić  izravno se ugovara nabava usluge male  vrijednosti za doček Nove 2011.godine u Orahovici  po cijeni od  10.000,00 kuna  bez PDV-a odnosno 12.300,00 kuna s PDV-om ,a sve prema ponudi gostionice „SPORT“ od  30.11.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke.  

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.